மலாய் மொழியை விரைவாக கற்கலாம் !

மலாய் மொழியை விரைவாக கற்கலாம் !    
ஆக்கம்: வாசுதேவன் இலட்சுமணன். | March 3, 2008, 5:28 pm

மலேசியாவின் தேசிய மொழி 'பஹாசா மலேசியா'- Bahasa Malaysia'. மலாய்க்காரர்கள் தங்கள் மொழியை முன்னிருத்த எண்ணி 'பஹாசா மெலாயு' - Bahasa Melayu என்று எழுதலாயினர். பிறகு அரசாங்கம் நாட்டின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் நோக்கத்தில் மீண்டும் 'Bahasa Malaysia' என்றே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. அரசாங்க ஊழியர்கள் கண்டிப்பாக மலாய் மொழியில் சிறப்புத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: மொழி