மற்றொரு மாலையில்... - 11

மற்றொரு மாலையில்... - 11    
ஆக்கம்: ப்ரியன் | May 7, 2007, 12:28 pm

கண்ணீரின் இடையில்பிறக்கிறது காதல்;முட்களின் மத்தியில்பூக்கிறது ரோஜா!விழியோடு ஒட்டி உறவாடி உயிரோடுபேசியிருந்தவனை கலைத்துப்போட்டதுஅவரின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை