மறைந்து போகும் கிராமத்து விளையாட்டுகள்

மறைந்து போகும் கிராமத்து விளையாட்டுகள்    
ஆக்கம்: Anandhan | March 27, 2009, 4:54 pm

நான் என் சிறுவயது காலத்தில் பள்ளியை விட்டு வந்ததும் பக்கத்து வீட்டு நண்பர்களுடன் பொழுது இருட்டும் வரை விளையாடுவோம் .என் காலத்தில் பலவிதமான விளையாட்டுகள் மிகுதியாக விளையாடுவோம் ,தட்டு கரையான்,கண்ணாம்பூச்சி,நொங்கு வண்டி ,ஐஸ் நம்பர் , நொண்டி விளையாட்டு,கபடி,அஞ்சான் கல் ,பாண்டியன் குழி, உயிர் கொடுத்து விளையாடுதல் போன்ற விளையாட்டுகள் இப்பொழுது உள்ள கிராமத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு