மருத்துவர் ப்ரூனோ - பன்றிக்காய்ச்சல்!

மருத்துவர் ப்ரூனோ - பன்றிக்காய்ச்சல்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | May 22, 2009, 5:24 am

பெயர்தான் பன்றிக்காய்ச்சல். மனிதர்களுக்கும் வந்து தொலைக்கிறது. ரெண்டு நாளாக கழுத்துப்பகுதியில் கமகமவென்று வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறது. டயர்டாக இருக்கிறது. ஒருவேளை பன்றிக்காய்ச்சலோ? நாயால் கடிக்கப்பட்டவன் நாய் மாதிரி குலைப்பான் என்று ஒரு சாமி படத்தில் பார்த்திருக்கிறேன். அது போல நானும் பன்றி மாதிரி... :-(ஓக்கே, ஜோக் ஈஸ் எனஃப். லெட் அஸ் கம் டூ த பாயிண்ட்...கடந்த சில...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: