மரியாதை

மரியாதை    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 12, 2007, 9:34 am

எழுதப்படுவது உயிலெனில் கிடைக்கும் உச்ச மரியாதை. நீதிபதியின் தீர்ப்பெனினும் கிடைக்கக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை