மரவள்ளிக் கிழங்கு மசியல்

மரவள்ளிக் கிழங்கு மசியல்    
ஆக்கம்: Jil Jil | August 22, 2008, 10:00 am

மரவள்ளிக் கிழங்கு நமது நாட்டில் விளையும் கிழங்குகளில் ஓன்று. இந்த மரவள்ளிக் கிழங்குகளிலே பல்வேறு வகை இருக்கின்றதாகக் கேள்விப்பட்டிருகிறேன். எனக்குத் தெரிந்த ஒரே மரவள்ளிக் கிழங்குவகை நூறுமுட்டன் மட்டுமே. நூறுமுட்டன் மரவள்ளிக் கிழங்கு எளிதாக வேகும் தன்மை கொண்டது. அதனால் தானோ என்னவோ எங்கள் ஊர் பக்கங்களில் நூறுமுட்டன் மரவள்ளிக் கிழங்கு வகைகளையே பெரும்பான்மையோர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு