மரணபயம்

மரணபயம்    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | June 6, 2006, 11:40 am

ரோஜாக்களின் வாசனையை நுகர்ந்தால் என்ன தோன்றும் உங்களுக்கு ? உங்கள் முதல் காதல் ? (அ) காதலன்/லி (அ) மனைவி (அ) மென்மை (அ) இயற்கையின் அழகு என்று கவிதை எழுதப்புறப்படும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்