மரணத்தின் வாசனை - அகிலன்

மரணத்தின் வாசனை - அகிலன்    
ஆக்கம்: கென்., | March 18, 2009, 4:00 am

இது மிகப் பெரிய மனிதப் பேரவலம். கனவுகளைத் தின்று வாழ்ந்த காலமும் கற்பனைக் குதிரையில் கடந்த தொலைவுகளும் இப்போது இல்லை.நான் மிகுந்த சுயநலத்துடன் கேட்கிறேன்… யுத்த முனையில் உயிரின் வதையுடன் தவித்துக்கிடக்கும் என் தாயையும் என் தம்பியையும் காப்பாற்றுங்கள் உலகத்தீரே!”த.அகிலன் அப்பால் தமிழ் பதிப்பகத்தால் சில நூல்கள் வெளியிடப் பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அப்பால் தமிழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »