மரண அங்கிகளும் அம்மண உடல்களும்

மரண அங்கிகளும் அம்மண உடல்களும்    
ஆக்கம்: ஜமாலன் | April 30, 2008, 9:31 am

மட்டைப்பந்து எனப்படும் கிரிக்கெட் பண்ணாட்டு வணிகக் குழுமங்கள் ஒரு காட்சியின்ப ஆட்டமாக பெரும் முதலீட்டில் இந்தியாவில் நடத்திக்கொண்டுள்ளனர். கிரிக்கெட் பற்றிய தனிக்கட்டுரையாக எழுதிக் கொண்டிருப்பதால் அதிகமாக இங்கு விவாதிக்கவில்லை எனறாலும், சமீபத்திய ஆட்டத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட “சியர்ஸ் லீடர்“ ஆட்டம் ஒட்டி பண்பாடு உடை பற்றிய ஒரு விவாதம் பதிவுலக நண்பர்களிடம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு