மயிலிறகாய் ஒரு காதல் - நூல் விமர்சனம்

மயிலிறகாய் ஒரு காதல் - நூல் விமர்சனம்    
ஆக்கம்: நிலாரசிகன் | July 23, 2008, 9:38 am

வசீகரமாய் பூத்திருக்கும் பொய்கள்..! - கவிஞர். க. அம்சப்ரியா மரபுக்கவிதைக்குப் பின் கவிதையின் தளம் இன்றைக்குப் புதுக்கவிதை, நவீனக் கவிதை, பின்நவீனக்கவிதையென்று வேர் பரவி, குதிரைப்பாய்ச்சலாய்ப் போய்க் கொண்டிருக்கிற இத்தருணத்தில் வாசகர்களும் அதற்கேற்றாற் போல் தங்கள் வாசிப்புத் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திலிருக்கிறார்கள். சமூகப் பிரச்சனைகளை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்