மன்னாதி மன்னா ... :)

மன்னாதி மன்னா ... :)    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | July 26, 2007, 3:20 am

அமைச்சர் : மன்னா ! எதிரி மன்னன் நம்மீது படையெடுத்து வருவதாக ஓலை அனுப்பி இருக்கான்...மன்னர் : ஓ !!அப்படியா ? யானை படையை கிழக்கு திசையில் அனுப்பு, குதிரை படையை மேற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை