மனிதர்கள் - போதையே வாழ்க்கை

மனிதர்கள் - போதையே வாழ்க்கை    
ஆக்கம்: Sai Ram | June 5, 2008, 5:10 pm

லீமா அவனுடைய பெயர். மணிப்பூரை சேர்ந்தவன். என்னுடன் கல்லூரியில் படித்தவன். மணிப்பூர் மாநிலத்தில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் குடும்பம் அவனுடையது. தாய் சிறு வயதிலே இறந்து விட்டாள். தந்தையின் நான்காவது மனைவியின் பெயர் கூட அவனுக்கு நினைவில்லை. மணிப்பூரில் அவனிருந்த பகுதியில் தினமும் கலவரம் நடக்கும் என்பதால் தொலைதூரத்தில் அவனை படிக்க அனுப்பியிருக்கிறார் அவனது தந்தை. மற்றொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை