மனிதமிருகம்

மனிதமிருகம்    
ஆக்கம்: ஒப்பாரி | June 2, 2007, 11:05 am

வருடந்தோரும் திருவிழாவுக்கு செல்லும்போதெல்லாம் என்னை ஆச்சர்யப்படவைக்கும் நிகழ்வாக கிடா பலியிடுதல் மற்றும் இரத்தம் குடித்தலும் இருக்கும். இந்நிகழ்வை பலமுறை புகைப்படம் எடுக்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பண்பாடு