மனித ஆயுள் 200 வருடம் !

மனித ஆயுள் 200 வருடம் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 26, 2007, 4:39 am

அடுத்த தலைமுறை மனிதனின் ஆரோக்கியமான ஆயுள் குறைந்த பட்சம் 200 என்று சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா ? திசு வளர்ச்சி ஆராய்ச்சியில் ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு மாபெரும் சாதனை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நலவாழ்வு