மனஓசை (நூல் விமர்சனம்)

மனஓசை (நூல் விமர்சனம்)    
ஆக்கம்: Chandravathanaa | December 16, 2008, 11:01 pm

- Dr.எம்.கே.முருகானந்தன் -உறங்காத மனமொன்று உண்டு' எனப் பாடினார் கவிஞர் ஒருவர். உண்மையில் அந்த ஒரு மனம் மட்டுமல்ல எந்தவொரு மனமுமே உறங்குவதில்லை.சூழலில் நடக்கும் ஒவ்வொன்றும் அதனைப் பாதிக்கவே செய்கின்றன. தூக்கத்தில் கூட மனம் உறங்கி விடுவதில்லை. அது அன்றாட நிகழ்வுகளை அசை போட்டு கனவுகளாக அரங்கேற்றுகின்றன.மனம் உறங்கிவிட்டால் மனிதன் மரணித்துவிட்டான் என்றே கருத வேண்டும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்