மண் புழுக்கள்

மண் புழுக்கள்    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 26, 2007, 1:44 pm

  மெளனம் தின்னும் மண்புழுக்கள் கொல்லைப்புற தண்ணீர்ப் பானையின் அடியில் தவம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை