மக்கள் தொலைக்காட்சியில் நான்

மக்கள் தொலைக்காட்சியில் நான்    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 17, 2008, 1:19 pm

மக்கள் தொலைக்காட்சியில் காலையில் ஒரு 15 நிமிடம் பேசினேன். இணையத் தமிழ் குறித்து. யாரேனும் பார்த்தீர்களா தெரியவில்லை. இன்று இரவு 11 - 11.30 க்கு மறு ஒளிபரப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். வாய்ப்பு இருந்தால் பாருங்கள் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்