மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க நடிகர்கள் !

மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க நடிகர்கள் !    
ஆக்கம்: RP RAJANAYAHEM | November 16, 2008, 2:01 pm

எம்ஜியார் ஏழைகளை நேசித்ததில் ஒரு வேஷம் இருந்தது .வி பி சிந்தன் கத்தி குத்து பட்டு மருத்துவமனையில் இருந்த போது பார்க்க போனஎம்ஜியார் ' நீ எல்லாம் என்ன கம்யூனிஷ்ட் . உன்னை குத்தியிருக்காங்கே . இந்நேரம் நூறு குடிசை எரிந்திருக்க வேண்டாமா ' என்று கேட்டாராம் . சினிமாவில் ' மண் குடிசை வாசல் என்றால் தென்றல் வர மறுத்திடுமா ?' என்று உருக்கமாக பாடியவர் .இதை சேலத்தில் நான் பேசிய போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்