ப்ளாக்கராக ஆய பயனென் கொல்….

ப்ளாக்கராக ஆய பயனென் கொல்….    
ஆக்கம்: பரிசல்காரன் | February 26, 2009, 3:12 am

அது அந்த ஊரின் மிகப் பெரியதொரு க்ளப். உறுப்பினர்களும், பெரிய பணக்காரர்களுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அந்த க்ளப்பில் கேரம் போட்டி நடைபெற்று முடிந்ததை நானறிந்தேன். கேரம் விளையாட்டில் எனக்கிருக்கும் ஆர்வம் காரணமாகவும், சில பல விதிமுறைகளை அறியும் பொருட்டும் அந்த ஊரின் கேரம் க்ளப் செகரெட்டரி யாரெனவும், அவரது எண்ணை அறியவும் அங்கே சென்றேன்.ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்குல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்