ப்ரத்யேகம், ப்ரதானம், நிதானம், நிதர்சனம்

ப்ரத்யேகம், ப்ரதானம், நிதானம், நிதர்சனம்    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் [GK] | March 31, 2007, 2:37 pm

சன் செய்திகளில் மிகுந்து அடிபடும் சொற்களில் இந்த ப்ரத்யேகம் 'தனித்தன்மை'க்காக செய்திகளில் அடிக்கடி வாசித்தலின் போது வருகிறது. இந்த சொல்லுக்கு மாற்றுச் சொல்லே இல்லையா ? என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்