போலீசுக்கே ஆப்படித்த Blogger VCR!

போலீசுக்கே ஆப்படித்த Blogger VCR!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | August 21, 2007, 2:00 am

இது ஒரு நண்பனின் உண்மைக் கதை: கதையல்ல, நிஜம்!போன் போர்பர் என்ற உலக மகா நகரத்துல நமக்கு ஒரு தோஸ்து இருக்காரு. அவருக்குக் காரை ஓட்டணும்னா சுத்தமாப் பிடிக்காது!....காரைத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: