போலி

போலி    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | July 25, 2007, 5:34 am

"நான் ஒண்ணாவது படிக்கறப்பவே அவன் பிரச்சினை ஆரம்பிச்சிடிச்சி. நான் எந்த கலர் டிரஸ் போடுறனோ அதே கலர்லே அவனும் டிரஸ் பண்ணுவான். நான் எதுவெல்லாம் வாங்குறனோ அதுவெல்லாம் அவனும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை