போலந்து-ஆஷ்ச்விட்ச் சோகம் நிறைந்த குறிப்புகள்

போலந்து-ஆஷ்ச்விட்ச் சோகம் நிறைந்த குறிப்புகள்    
ஆக்கம்: ஜேகே - JK | June 10, 2008, 6:03 pm

ஆஷ்ச்விட்ச்(போலிஷ் மொழியில்: ஓஸ்விசியம்) : சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நாஜிக்களின் யூத இன அழிப்பு பற்றிய "The Pianist", "Life is Beautiful", "Schindlers List", "Escape from Sobibor" படங்களை ஒரே மாதத்திற்குள் பார்க்க நேர்ந்தது. சோகத்தை ஃபிரேம், ஃபிரேமாக பிழிந்து இந்தப்படங்களில் அடைத்திருப்பார்களோ எனத்தோன்றும் அளவிற்கு துக்கத்தையும், துயரத்தையும் என் வீட்டின் அறைகளுக்குள்ளேயே கொணர்ந்து என்னை பாதித்தன இப்படங்கள். "The Diary of...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு மனிதம்