போதும் நிறுத்திக்குவோம்!

போதும் நிறுத்திக்குவோம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | June 29, 2007, 4:55 am

எட்டு போட அழைத்திருக்கிறார் நண்பர் மணிகண்டன். அவர் யாரோ எவரோ, முன்ன பின்ன தெரியாது. அதற்காக என் எதிரில் வந்து மணிகண்டன் "இது முன்ன, இது பின்ன" என்று காட்டத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)