போட்டோகிராபி என்பது கடினமான வேலை அல்ல சில சமயங்களில்!!!

போட்டோகிராபி என்பது கடினமான வேலை அல்ல சில சமயங்களில்!!!    
ஆக்கம்: குசும்பன் | October 20, 2007, 9:41 am

போட்டோகிராபி என்பது மிகவும் கடினமான வேலை போல, ஒரு போட்டோ எடுக்க இத்தனை கஷ்டங்களா?...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்