பொய்கள்

பொய்கள்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 20, 2009, 4:05 pm

பல விதமான பொய்கள்இருக்கின்றன எந்த விதமான பொய்கள்வேண்டும் உங்களுக்கு உண்மைபோல் தெரியும்பொய்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை