பொய் சொல்லும் பூனை

பொய் சொல்லும் பூனை    
ஆக்கம்: (author unknown) | January 15, 2009, 5:58 am

சில நாட்களுக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து வந்திருந்த ஒரு நண்பர் நான் படிப்பதற்காக ஜோகன் ஸ்பாரின் தி ராபிஸ் கேட் ( Joann Sfar -The Rabbi's Cat ) என்ற கிராபிக்நாவலை வாங்கிவந்திருந்தார். இதை சில மாதங்களாகவே தேடிக் கொண்டிருந்தேன். தற்செயலாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்