பொன்விழி தமிழ் ஒளிசார் எழுத்துணரி க்னூ/லினக்சில்! -Tamil OCR on GNU/Linux

பொன்விழி தமிழ் ஒளிசார் எழுத்துணரி க்னூ/லினக்சில்! -Tamil OCR on GNU/Li...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | March 1, 2008, 10:50 pm

நீண்டகாலத்துக்கு முன்பே வெளிவந்ததொன்றாக இருந்தபோதும் நானறிந்தவரை தற்போதும் ஓரளவு வேலை செய்யக்கூடிய நிலையிலிருக்கும் ஒரேயொரு ஒளிசார் எழுத்துணரி (OCR) பொன்விழி தான்.தமிழ் விக்கிபீடியாவில் தமிழ்க் கணிமையின் வரலாற்றினைப் பதிவு செய்யுமுகமாகக் காலக்கோடொன்றினை உருவாக்கும் பணிகளுக்காக இணையத்தில் தகவல்தேடிக்கொண்டிருந்தபோது. இந்தப்பொன்விழியை மறுபடி ஒருமுறை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்