பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன்(இலங்கை)

பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன்(இலங்கை)    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | February 22, 2009, 1:27 am

பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன்தமிழ் இலக்கியங்களைப் பொருத்தவரை சமய இலக்கியங்களை ஒதுக்கிவிட்டுத் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை முழுமைப்படுத்தி எழுத இயலாது.அந்த அளவு இடைக்காலத் தமிழக வரலாற்றை அறிய சமய நூல்கள் துணைசெய்கின்றன.இச்சமய இலக்கியங்களில் நல்ல பயிற்சிபெற்று, இன்று வாழும் அறிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் முனைவர் நா.சுப்பிரமணியன் அவர்கள் ஆவார்.யாழ்ப்பாணப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்