பேராசிரியர் ஆ.வேலுப்பிள்ளை(இலங்கை)

பேராசிரியர் ஆ.வேலுப்பிள்ளை(இலங்கை)    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | February 28, 2009, 5:06 pm

பேராசிரியர் ஆ.வேலுப்பிள்ளைஈழப்போராட்டம் பல்லாயிரம் மக்கள் உயிரைக் காவு வாங்கியதுடன் அறிவுக்களஞ்சியமான யாழ்ப்பாண நூலகம் உள்ளிட்ட நூலகங்களையும் இல்லாமல் செய்துவிட்டது.நிறுவன நூலகங்கள் மட்டும் இல்லாமல் தனியார் நூலகங்கள் பலவும் சிதைந்து போயின.மிகப்பெரிய நூல் வளத்தையும், செல்வவளத்தையும்,நிலபுலங்களையும் இழந்து ஏதிலிகளாக அயல் நாட்டுக்குச் சென்றவர்களுள் அறிஞர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்