பேரன்ட்ஸ் க்ளப் அங்கத்தவர்களுக்காக - பகுதி 2

பேரன்ட்ஸ் க்ளப் அங்கத்தவர்களுக்காக - பகுதி 2    
ஆக்கம்: Thooya | September 3, 2008, 9:53 pm

உங்கள் குழந்தையை சரியான முறையில் எழுப்புங்கள். அப்போதுதான் அவள் நாள் முழுக்க உற்சாகமாக, பாதுகாப்பாக உணர்வாள்.குழந்தைகள் இரவு முழுக்க நன்றாகத் தூங்கிய பின் நல்ல மூடில் இருப்பார்கள். 2 முதல் 5 வயதான குழந்தைகளுக்குக் குறைந்தது 8 முதல் 10 மணி நேரம் தடங்கல் இல்லாத தூக்கம் தேவை. சில குழந்தைகள் கொஞ்சம் அதிக நேரம் தூங்குவார்கள். எனவே பெற்றோர்கள் அவர்களை எழுப்ப...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: குழந்தைகள்