பேசாதே, போ

பேசாதே, போ    
ஆக்கம்: veenaapponavan | February 3, 2010, 12:04 pm

‘பேசணும் போல இருக்கு’ என்றுஉன் முதல் செய்தி வந்தது.அழைப்பதற்குள் அடுத்த செய்தி வந்தது,‘ஆனால் கூப்பிடாதே’ என்று.இரண்டு செய்திகளுக்கும் இடையிலானஉன் தயக்கம்சற்றே தாமதமாக வந்தடைந்ததுஎன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை