பேச நினைத்தவை

பேச நினைத்தவை    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | February 12, 2009, 2:30 pm

நீங்கள் பேசாமல் போனால்உங்களிடம் நான் பேச நினைத்தவை எல்லாம்வார்த்தைகளின் சீழாகஎன் காதுகளில்வடியும் எனபரிதாபமாக சொல்லியவனைப்பார்த்தபடி இருந்தேன்அவன் சொன்னதுபோல்வார்த்தைகளின் சீழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை