பெற்றோர்களுக்கான - child physchology :5

பெற்றோர்களுக்கான - child physchology :5    
ஆக்கம்: புதுகைத் தென்றல் | February 14, 2008, 9:20 am

பிறந்த குழந்தை பேசமுடியாது, அசைய முடியாது,தன்நிலையை எடுத்துச் சொல்ல முடியாதுஎன்பதாலேயே பசிக்குப் பால கொடுத்தால் போதும்,தூங்கிவிடும் குழந்தை என்ற மனநிலைதான்அனைவருக்கும்.பிரசவம் முடிந்தபின் தாய் சோர்வாக இருப்பதாலும்,மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவதாலும், தாய்தான்அதிகம் கவனிக்கப் படுகிறாள்.இங்கு கவனிக்கப் படவேண்டியது குழந்தையும் தான்.பிரசவமான களைப்பு தாய்க்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: குழந்தைகள்