பெறுமதி அஞ்சல் சேவையில் உபுண்டு வட்டுக்கள்..

பெறுமதி அஞ்சல் சேவையில் உபுண்டு வட்டுக்கள்..    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | June 30, 2007, 1:50 am

உங்களின் அன்பிற்கினிய உபுண்டு நிகழ் வட்டுக்கள் இனி பெறுமதி அஞ்சல் (Value Payable Post) சேவையின் மூலம் கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளோம். தாங்கள் தமிழகத்தில் வசிப்பவராக இருந்தால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்