பெறுதல்

பெறுதல்    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 6, 2007, 10:06 am

ஆயிரம் பேர் கூடியிருக்கும் அவையில் எனக்குப் பொருளுதவி செய்யாதே. விரும்பினால் என்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை