பெருகிவரும் மணமுறிவுகள் குறித்து...2

பெருகிவரும் மணமுறிவுகள் குறித்து...2    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | November 14, 2007, 2:10 am

மணமுறிவு என்ற சொல்லில் மிகவும் கலங்கிப் போய் இருப்பது, குறிப்பாக இந்தியாவில் ஆண்கள் தான். என்று முடித்திருந்தேன்.அதாவது இன்றைய இந்திய தமிழக சூழலில் திருமணமான ஆண்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை சமூகம்