பெரியாழ்வாரின் குலக்கொடிக்குப் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!

பெரியாழ்வாரின் குலக்கொடிக்குப் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | August 15, 2007, 2:25 am

இன்று ஆடிப்பூரம். அம்மன் கோவில்களிலே திருவிழாப் போல் கூட்டம் நெரியும். சகலவிதமான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்