பெரியார் திரைக்காவியம் - கலைஞர் கவிதை

பெரியார் திரைக்காவியம் - கலைஞர் கவிதை    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | May 11, 2007, 8:20 am

திருவரங்கப் பெருமாள் போல் படுத்திருந்த திராவிட இன உணர்வை; திசையெட்டும் கிளர்ந்தெழுந்து முழங்கச் செய்த பெரியார் வருகின்றார் மே திங்கள் முதல் நாள் என்று; அறிவிப்புக்களை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை