பென்சில் நதி

பென்சில் நதி    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | August 23, 2008, 3:55 pm

நதி பற்றிய கவிதையைநான் எழுதியபோதுஅருகில் வந்த மகள்வரைந்த நதியைக் காட்டினாள்தாளில் ஓடியதுபென்சில் நதிஎன் கவிதையைஅதில் கரைத்துவிட்டுமறுபடி பார்க்கஇன்னும் முடியவில்லைஎனச் சொல்லியபடியேஓடிய அவள்கண்களில் மீதி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை