பெண்ணே! பெண்ணே!

பெண்ணே! பெண்ணே!    
ஆக்கம்: - உடுக்கை முனியாண்டி | March 28, 2006, 10:46 pm

சமீபத்தில கடந்து போன பெண்கள் தினத்துக்கு தோழிகளுக்கு வாழ்த்து அனுப்பியிருந்தேன். அதுல ஒருத்தி ஏன் ஆண்கள் தினம் கொண்டாடுறதில்லை, ஏன் எங்களுக்கு மட்டும், எனக்கு எல்லா நாளும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்ணியம்