பெண் காவலர்களுக்கான சிறப்பு உள்ளாடை !

பெண் காவலர்களுக்கான சிறப்பு உள்ளாடை !    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 7, 2008, 7:49 am

ஜெர்மன் நாட்டுப் பெண் காவலர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு சிறப்பான குண்டு துளைக்காத உள்ளாடைகளை வழங்கியிருக்கிறது காவல் துறை. குண்டு துளைக்காத ஜாக்கெட் அணியும் காவலர்கள் இப்போது கூடவே உள்ளாடையையும் அணிந்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். போலீஸ் என ஜெர்மன் மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த உள்ளாடைகள் தான் உலகிலேயே முதல் குண்டு துளைக்காத...தொடர்ந்து படிக்கவும் »