பெக்கி கிரிப்ஸ் அப்பையா[Peggy Cripps Appiah] (1921-2006)

பெக்கி கிரிப்ஸ் அப்பையா[Peggy Cripps Appiah] (1921-2006)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | January 26, 2007, 4:34 pm

பெக்கி கிரிப்ஸ் அப்பையா(Peggy Cripps Appiah) அல்லது Enid Margaret “Peggy” Cripps Appiah, இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர். இவருடைய தந்தை இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிறகு இங்கிலாந்தின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்