பூத்துக் குலுங்கும் பாப்பா!

பூத்துக் குலுங்கும் பாப்பா!    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | May 7, 2007, 10:40 am

பூத்துக் குலுங்கும் மலர்க்கொத்துப்பொழிலின் நடுவில் கிடப்பதுபோல்பார்த்துச் சிரித்துக் கிடக்கின்றபவள மல்லி! ஏனழுதாய்?கோத்த முத்துச் சரம்நழுவிக்குலைந்து தரையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை