பூணூல்

பூணூல்    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 13, 2007, 5:44 pm

பனை ஏறுபவரின் கைகளைச் சுற்றிக் கிடக்கும் திளாப்பும், மரம் முறிப்பவரின் தோளைச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை