பூக்களின் குழந்தை

பூக்களின் குழந்தை    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | February 3, 2009, 7:37 am

மரத்தை அசைக்கிறாள் சிறுமிபூக்கள் உதிர்கின்றனகைதட்டி சிரிக்கிறாள்மறுபடி அசைக்கிறாள்தொலைவிலிருந்துகூப்பிடுகிறார் தாத்தாசிறுமியின் கைகள்சொன்னதைக் கேட்டுவடிந்து விட்டன்அநேகமாய்எல்லா பூக்களும்அழைத்துப் போகிறார் தாத்தாதிரும்பிப் பார்த்தபடி செல்லும்சிறுமியின் தலையில்ஒட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனசில...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை