புவியீர்ப்புக் கட்டணம்

புவியீர்ப்புக் கட்டணம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | May 11, 2008, 12:29 am

அ. முத்துலிங்கம் கடிதத்தைப் பிரிக்கும்போதே அவனுக்குக் கை நடுங்கியது. அது எங்கேயிருந்து வந்திருக்கிறது என்பது தெரியும். இது மூன்றாவது நினைவூட்டல். மூன்று மாதங்களாக அவன் புவியீர்ப்புக் கட்டணம் கட்டவில்லை. இப்போது உடனே அதைக் கட்ட வேண்டும் என்று இறுதிக் கடிதம் வந்திருக்கிறது. கடந்த இரண்டு வருடங்களாகத்தான் இந்தத் தொல்லை. அதற்கு முன் இப்படி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை