புவி வெப்பமடைவதால் இந்தியாவுக்கு அதிக பாதிப்பு: ஐ.நா. ஆய்வு

புவி வெப்பமடைவதால் இந்தியாவுக்கு அதிக பாதிப்பு: ஐ.நா. ஆய்வு    
ஆக்கம்: (author unknown) | August 23, 2008, 7:34 am

புவி வெப்பமடைவதால் அடுத்த 20-ல் இருந்து 30 ஆண்டுகளுக்கு மிகுதியாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் நாடுகளில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்