புற்று நோய் விழிப்புணர்வு நாள்

புற்று நோய் விழிப்புணர்வு நாள்    
ஆக்கம்:  | February 4, 2007, 7:37 pm

ஒவ்வொரு வருடமும் பிப்ரவரி 4ஆம் நாள் உலக புற்று நோய் விழிப்புணர்வு நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் 7,00,000 பேர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை