புரட்சி நாளை வருகிறது!!

புரட்சி நாளை வருகிறது!!    
ஆக்கம்: Sathia | September 1, 2008, 11:27 pm

இணையத்தை பத்துவைத்துவிட்டு இன்று மெதுவாககூகிளாண்டவர் கடைசியில் ஒத்துக்கொண்டுவிட்டார். ஓய்ந்துபோயிருந்த இணைய உலவிச்சண்டையை ஆளுக்கு பாதியாக IEயும் FFம் பிரித்துக்கொண்டு நிம்மதியாக வாழ்ந்துவரும் இவ்வினிய காலத்தில் குட்டையைக் குழப்ப கூகிள் தன்னுடைய Chrome எனும் உலவியை நாளை வெளியிடுகிறது.சில முக்கிய அம்சங்களாவன1. திறந்தவூற்று மென்பொருள்2. முக்கமுழுக்க புதிதாக Javascript VM...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்